Chuyên đề Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6

Chuyên đề Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6

 •   29/03/2022 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Mậu Lương thực hiện tổ chức chuyên đề môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trải nghiệm lớp 6

thi THPT Quoc gia 2018 dspl

Chuyên đề môn Lịch sử & Địa lí lớp 6

 •   29/03/2022 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Biên Giang thực hiện tổ chức chuyên đề môn Lịch sử và Địa lí lớp 6

Logo

Kế hoạch ôn tập cho HS lóp 9 thi vào lớp 10 THPT

 •   22/03/2022 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Logo

Hội nghị trực tuyến giới thiệu SGK lớp 7

 •   12/03/2022 05:22:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số 554/KH-SGDĐT ngày 08/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 3,7, lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018, phòng GDĐT quận yêu cầu các trường cử Cán bộ quản lý, giáo viên tham dự hội nghị như sau:

Logo

Tham dự chuyên đề môn KHTN lớp 6 năm học 2021-2022.

 •   12/03/2022 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Phú Lãm thực hiện tổ chức chuyên đề môn Khoa học tự nhiên lớp 6, chuyên đề “Sử dụng hiệu quả các phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh”

Logo

Chuyên đề môn Nghệ thuật lớp 6 năm học 2021-2022.

 •   12/03/2022 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Lê Quý Đôn thực hiện tổ chức chuyên đề môn Nghệ thuật lớp 6.

Logo cắt

V/v tổ chức Hội thảo về thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 - 2022.

 •   05/03/2022 07:18:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hà Đông tổ chức Hội thảo về thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 - 2022 như sau:

Logo cắt

Tập huấn phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong Tiếng Anh theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018

 •   14/01/2022 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; Thực hiện kế hoạch tập huấn phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong Tiếng Anh theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 trực tuyến cho giáo viên Tiếng Anh cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, phòng GDĐT quận Hà Đông cử giáo viên Tiếng Anh cấp trung học cơ sở tham dự tập huấn

Logo cắt

Chuyên đề môn GDTC lớp 6 năm học 2021-2022

 •   20/12/2021 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Kiến Hưng thực hiện tổ chức chuyên đề môn Giáo dục thể chất (GDTC)- Lớp 6

Logo

Tập huấn phương pháp dạy học cho giáo viên Tiếng Anh

 •   13/12/2021 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; Thực hiện đề án số 03-ĐA/QU của Quận ủy về “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và hướng nghiệp dạy nghề quận Hà Đông giai đoạn 2020- 2025”, thực hiện kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hà Đông, phòng GDĐT quận Hà Đông tổ chức tập huấn về phương pháp dạy học cho giáo viên dạy Tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở năm 2021

Cử giáo viên dự chuyên đề môn Tin học cấp trung học

Cử giáo viên dự chuyên đề môn Tin học cấp trung học

 •   07/12/2021 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện công văn số 4157/SGDĐT-GDPT ngày 03/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc tổ chức chuyên đề môn Tin học cấp trung học, phòng GDĐT quận Hà Đông cử giáo viên tham dự tập huấn

Logo

Tổ chức chuyên đề môn Lịch sử và Địa lý lớp 6

 •   26/11/2021 07:14:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Phú Cường thực hiện tổ chức chuyên đề môn Địa lí - Lớp 6, “Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Lịch sử & Địa lí lớp 6 – phân môn Địa lí”.

Logo cắt

Tham dự chuyên đề môn Giáo dục công dân lớp 7 năm học 2021-2022.

 •   24/11/2021 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Ban Mai thực hiện tổ chức chuyên đề môn Giáo dục công dân - Lớp 7, “Phát huy tính chủ động và sự tự tin của học sinh trong giờ học online”.

Logo

CV cử giáo viên tham dự chuyên đề môn Ngữ văn 7 trường THCS Phú Lương

 •   10/11/2021 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Phú Lương thực hiện tổ chức chuyên đề môn Ngữ văn - Lớp 7, chuyên đề “Phát huy tính tính tích cực chủ độngcủa học sinh trong tiết học thơ Hồ Chí Minh”.

Logo cắt

GIẤY MỜI    Dự buổi tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN năm 2021

 •   30/10/2021 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông tổ chức buổi Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2021.

Logo cắt

Tổ chức chuyên đề môn Ngữ văn 6

 •   25/10/2021 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS CGD Victory thực hiện tổ chức chuyên đề môn Ngữ văn - Lớp 6, chuyên đề “Phát triển kĩ năng đọc hiểu thể Hồi kí qua tiết dạy online Ngữ văn 6.

Logo cắt

Tham dự chuyên đề môn Vật lý lớp 7 năm học 2021-2022

 •   21/10/2021 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Mỗ Lao thực hiện tổ chức chuyên đề môn Vật lý: “Phát triển năng lực học sinh khi học Online qua tiết dạy Vật lý 7”.

Logo cắt

Tham dự chuyên đề Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 năm học 2021-2022

 •   21/10/2021 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT quận Hà Đông về kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trung học cơ sở quận Hà Đông năm học 2021-2022, trường THCS Văn Quán thực hiện tổ chức chuyên đề Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, chuyên đề “Phát huy năng lực học sinh trong môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6”.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây