[FOOTER_SITE_MOBILE]

Hướng dẫn triển khai hệ thống phòng ngừa bạo lực học đường

Chủ nhật - 28/02/2021 14:32
Thực hiện Công văn số 419/SGDĐT-CCTT ngày 04/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai hệ thống phòng ngừa bạo lực học đường. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận triển khai, thực hiện một số nội dung sau:
  1. Tổ chức tập huấn triển khai đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường modul phòng, chống bạo lực học đường thuộc Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục theo phụ lục gửi kèm.
  2. Xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho các thành viên trong nhà trường triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung thuộc Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục theo phân cấp.
  3. Chủ động phòng ngừa và xử lý triệt để các nguy cơ bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục. Không để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, vi phạm đạo đức nhà giáo trong nhà trường.
  4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể của địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Kế hoạch số 585/KH-SGDĐT ngày 28/02/2018 của Sở GDĐT về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại bạo lực học đường; Công văn số 441/SGDĐT-CTTT ngày 19/4/2019 về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học.
  5. Hằng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bạo lực học đường. Khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân triển khai tốt, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng, triển khai các mô hình làm tốt, hiệu quả phòng, chống bạo lực học đường gửi báo cáo Phòng GDĐT để có chỉ đạo triển khai nhân rộng
          6. Các trường báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận chuyên môn cấp học theo báo cáo tổng kết năm học.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lãnh đạo, CV phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
  KT.TRƯỞNG PHÒNG
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)

               Bạch Ngọc Lợi

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây