[FOOTER_SITE_MOBILE]

Chương trình công tác tháng 9/2021

Thứ năm - 02/09/2021 15:17
Thực hiện thời gian năm học theo Quyết định của UBND Thành phố; xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học; kế hoạch tổ, nhóm chuyên môn; kế hoạch cá nhân, tùy điều kiện của từng nhà trường để chọn một số nội dung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học theo văn bản số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT quận Hà Đông đối với lớp 7,8,9 và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6. Xây dựng kế hoạch dạy học bám sát yêu cầu cần đạt theo Công văn số 2613/BGDĐT ngày 23/6/2021 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022. Tổ chức triển khai dạy học trực tuyến theo Quyết định của UBND Thành phố về khung thời gian năm học 2021-2022 bắt đầu từ 06/9/2021.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2021

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Các trường THCS chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học mới. Dự khai giảng trực tuyến ngày 05/9/2021. Ổn định biên chế các lớp học, phân công chuyên môn, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường đảm bảo theo quy định, đúng vị trí việc làm được tuyển dụng, tuyệt đối không phân công nhân viên giảng dạy (kể cả dạy thay). Thực hiện đúng các quy định theo Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Phòng GDĐT Hà Đông về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021 - 2022;
2. Thực hiện thời gian năm học theo Quyết định của UBND Thành phố; xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học; kế hoạch tổ, nhóm chuyên môn; kế hoạch cá nhân, tùy điều kiện của từng nhà trường để chọn một số nội dung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học theo văn bản số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT quận Hà Đông đối với lớp 7,8,9 và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6. Xây dựng kế hoạch dạy học bám sát yêu cầu cần đạt theo Công văn số 2613/BGDĐT ngày 23/6/2021 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022. Tổ chức triển khai dạy học trực tuyến theo Quyết định của UBND Thành phố về khung thời gian năm học 2021-2022 bắt đầu từ 06/9/2021.
3. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19; đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
4. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng GDĐT, Sở GDĐT tổ chức. Đặc biệt, các trường bố trí tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh trong danh sách cử đi học nâng cao trình độ theo lịch học của Sở GDĐT, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đi học nâng cao trình độ.
5. Tiếp tục phát động và triển khai kế hoạch các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong năm học; tổ chức ký cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Phát động tháng An toàn giao thông và tổ chức ký cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, giáo dục an toàn giao thông.
6. Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới, thu - chi đầu năm; Báo cáo tổ chức đầu năm của các đơn vị.
7. Phòng GDĐT quận duyệt kế hoạch năm học của các trường (có công văn hướng dẫn riêng).
8. Hoàn thành biểu mẫu PCGD, XMC. Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống PCGD, XMC.
9. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm. Phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học của Thành phố (nếu có).
10. Tiếp tục triển khai dự án “Dinh dưỡng học đường” tại 06 trường THCS Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú La, Dương Nội, Mỗ Lao, Lê Lợi; dự án “Không gian thể thao an toàn, bình đẳng” đối với 10 trường THCS Văn Khê, Văn Quán, Vạn Phúc, Mỗ Lao, Phú La, Lê Quý Đôn, Phú Lãm, Trần Đăng Ninh, Dương Nội, Yên Nghĩa.
11. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp trường 10 môn văn hóa.
12. Tổ chức họp trực tuyến Ban đại diện CMHS, cha mẹ học sinh các lớp đầu năm, chú ý việc phối hợp quản lý, hướng dẫn việc học trực tuyến của học sinh.
13. Phát động cán bộ, giáo viên ủng hộ chương trình “Máy tính cho em”
14. Phòng GDĐT kiểm tra chuyên môn hoạt động dạy và học các trường (dự giờ trực tuyến các tiết dạy của giáo viên).
II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN
1. Tuần từ 01/9/2021 đến 05/9/2021 .
- Ổn định biên chế các lớp học, phân công chuyên môn, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường đảm bảo theo quy định, đúng vị trí việc làm được tuyển dụng
- Dự khai giảng trực tuyến năm học mới 2021 - 2022 vào ngày 05/9/2021. Thực hiện đúng các quy định tại văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT  về việc tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021 – 2022.
2. Tuần từ 06/9/2021 đến 12/9/2021 .
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 1 năm học 2021 - 2022.
- Các trường tiến hành dự giờ online theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong trường.
- Tiếp tục triển khai dự án “Dinh dưỡng học đường” tại 06 trường THCS Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú La, Dương Nội, Mỗ Lao, Lê Lợi; dự án “Không gian thể thao an toàn, bình đẳng” đối với 10 trường THCS Văn Khê, Văn Quán, Vạn Phúc, Mỗ Lao, Phú La, Lê Quý Đôn, Phú Lãm, Trần Đăng Ninh, Dương Nội, Yên Nghĩa.
- Phòng GDĐT tổ chức dự giờ các trường.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2021 - 2022, tùy điều kiện của từng nhà trường để chọn một số nội dung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học; Xây dựng kế hoạch cá nhân, nhóm - tổ chuyên môn, các loại kế hoạch của nhà trường ….;
3. Tuần từ 13/9/2021 đến 19/9/2021 .
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 2 năm học 2021 - 2022.
- Hoàn thành cập nhật thông tin đầu năm trong các loại hồ sơ sổ sách quản lý, chuyên môn theo quy định.
- Các trường chủ động lên lịch tổ chức họp trực tuyến Ban đại diện CMHS, triển khai hoạt động của Ban đại diện và tổ chức họp CMHS các lớp. BGH các trường niêm yết công khai tất cả các khoản thu - chi đầu năm học. Việc thu chi tài chính trong năm học thực hiện theo văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố, Sở GDĐT Hà Nội, của phòng GDĐT quận Hà Đông.
- Triển khai công tác tổng hợp, hoàn thành các biểu mẫu điều tra; làm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC của đơn vị.
- Tiến hành dự giờ, thăm lớp theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong trường.
- Tiếp tục triển khai dự án “Không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình đẳng trong các trường học tại Hà Nội” của Tổ chức Plan International Việt Nam đối với 10 trường THCS Lê Quý Đôn; Văn Quán; Yên Nghĩa; Vạn Phúc; Dương Nội; Văn Khê; Trần Đăng Ninh; Phú La; Mỗ Lao; Phú Lãm.
- Phòng GDĐT tổ chức dự giờ các trường.
4. Tuần từ 20/9/2021 đến 26/09/2021 .
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 3 năm học 2021 - 2022.
- Các trường triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022.
- Tăng cường dự giờ giáo viên.
- Tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong trường học.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC của đơn vị.
- Tiếp tục triển khai dự án “Không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình đẳng trong các trường học tại Hà Nội” của Tổ chức Plan International Việt Nam đối với 10 trường THCS Lê Quý Đôn; Văn Quán; Yên Nghĩa; Vạn Phúc; Dương Nội; Văn Khê; Trần Đăng Ninh; Phú La; Mỗ Lao; Phú Lãm.
- Phòng GDĐT tổ chức dự giờ các trường.
5. Tuần từ 27/9/2021 đến 03/10/2021 .
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 4 năm học 2021 - 2022.
- Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
- Thực hiện các chuyên đề chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Phối hợp với UBND phường hoàn thành các biểu mẫu điều tra; làm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC của đơn vị; làm tờ trình để UBND Quận kiểm tra và ban hành quyết định công nhận.
- Tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9.
- Thực hiện chuyên đề chuyên môn ở một số môn học.
- Phòng GDĐT quận duyệt kế hoạch năm học của các trường.
Nhận được văn bản này, Phòng GDĐT quận Hà Đông yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS lên kế hoạch cụ thể của trường mình, phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Phòng GDĐT. Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch, Phòng GDĐT sẽ có công văn thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường cần báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT (qua tổ chuyên môn THCS) để phối hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Các trường THCS (để t/h);
- Lưu: VT, THCS.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNGNguyễn Thị Thu Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây