[FOOTER_SITE_MOBILE]
Logo

Luật quốc phòng

 •   04/12/2020 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

Logo

Luật phòng chống tham nhũng

 •   04/12/2020 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Logo

Luật trẻ em

 •   04/12/2020 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Logo

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

 •   04/12/2020 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Logo

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

 •   04/12/2020 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Logo

Luật thể dục thể thao

 •   04/12/2020 11:34:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Logo

Luật an ninh mạng

 •   04/12/2020 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020-2021

 •   04/12/2020 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Logo

Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

 •   04/12/2020 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Logo

Luật thư viện

 •   04/12/2020 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Thư viện.

Logo

Luật Lao động

 •   04/12/2020 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động.

Logo

Luật giáo dục 2019

 •   04/12/2020 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

Logo

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục

 •   04/12/2020 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây